entfernung_hautveraenderung

Verwijdering van goedaardige of kwaadaardige gezwellen (tumorchirurgie)

Verwijdering van goedaardige of kwaadaardige gezwellen, bekend als tumorchirurgie, wordt gevolgd door het herstel van het aangetaste weefsel.

Deze procedures omvatten:
Verwijdering van huidtumoren, zoals moedervlekken en huidkanker, waarbij speciale vaardigheden en nauwkeurige planning nodig zijn, vooral als het gezicht bij de procedure betrokken is. Hierbij staat de kwaliteit van leven, uiterlijk en zelfvertrouwen op het spel, met een benadering gericht op minimaal weefselverlies en optimaal resultaat. Na het weghalen van de huidkanker volgt de reconstructie zodat ook het hoogst esthetisch resultaat wordt bereikt.
Verwijdering van vetbulten of lipomen, evenals wekedelentumoren, vereist zorgvuldige chirurgische technieken om het omliggende weefsel te sparen en volledige excisie van het gezwel te verzekeren.
Na verwijdering kan de wond meestal direct worden gesloten, maar indien nodig wordt het defect gereconstrueerd met behulp van huidtransplantatie of lokale huidverschuiving. Bij huidtransplantatie wordt huid van elders op het lichaam gebruikt.
Lokale huidverschuiving, waarbij omliggend weefsel over de wond wordt verplaatst, biedt voordelen ten opzichte van klassieke transplantatietechnieken, omdat het resultaat een betere harmonie met de omliggende huid vertoont, wat leidt tot een optimaal esthetisch resultaat.