deckung hautdefekten

Bedekking of het sluiten van defecten na een trauma of ongeval, na tumorchirurgie of na een behandeling en na een infectie.

Bij het sluiten van defecten kunnen, afhankelijk van de situatie, verschillende technieken van de plastische chirurgie worden toegepast waarbij zachte weefsels en vooral de lichaamsoppervlakte behandeld werden. Als een defect moet worden gesloten, is niet alleen het sluiten van het defect van belang, maar ook de functionele – en esthetische noodzaak elijkheid.

Het meest voorkomend zijn de huiddefecten.

De sluiting van een huiddefect vindt plaats door middel van een huidtransplantatie of met een lokale plastiek. In het geval van een huidtransplantatie kan het lichaam, op basis van een goede bloedwond, de huid, die is weggenomen uit een ander deel van het lichaam optimaal laten groeien. De donorplaatsen zijn bij voorkeur achter het oor of in de nek. Een lokale plastiek is een techniek, waarbij een deel van de direct omliggende huid over de wond wordt verschoven.

Het voordeel van een lokale plastiek in vergelijking met een klassieke transplantatie is, dat de huidkwaliteit vergelijkbaar is met die van de naast gelegen huid. Aldus wordt zo een optimaal cosmetisch resultaat bereikt.