ohrkorrektur

Correctie van afstaande oren en oorlepel

Afstaande oren oftewel flaporen is de meest voorkomende aanleiding in het geval van een oorcorrectie. Bij kinderen is een dergelijke ingreep nog vóór het begin van de schooltijd aan te bevelen. De operatie is in deze fase mogelijk, omdat de oorschelp rond het vijfde levensjaar ongeveer negentig procent van zijn omvang heeft bereikt. Vanwege grote individuele verschillen in de vorm van de oorschelp staat een breed spectrum aan diverse chirurgische technieken ter beschikking. In de meeste gevallen volstaat een snede aan de achterzijde van de oorschelp, waarna door middel van onder andere hechtingen het kraakbeen wordt aangepast. Hierna wordt de oorschelp in de gewenste positie en vorm gebracht.