Uw mening


Wij hechten veel waarde aan uw ervaringen in onze praktijk. Wij doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk te helpen en een compliment is altijd van harte welkom. Mocht er toch een keer iets zijn gebeurd, waardoor u niet tevreden was en resulteert in een klacht, dan kunt u dit melden volgens beneden staande klachtenprocedure.

Klachtenprocedure:

Bespreek het met ons
Wanneer u niet geheel tevreden bent over een behandeling, is het verstandig hier niet mee rond te blijven lopen. Vaak zijn klachten gebaseerd op een verschillend verwachtingspatroon of vloeit een klacht voort uit miscommunicatie. Onze praktijk stelt het in dit geval op prijs, wanneer er contact wordt opgenomen, zodat wij in de gelegenheid worden gesteld om te trachten uw onvrede weg te nemen. In de praktijk blijkt, dat een groot deel van de klachten op deze manier verholpen kan worden.

Klacht bij klachtenfunctionaris
Wanneer wij uw onvrede niet kunnen wegnemen, dan kunt zich richten tot de klachtenfunctionaris. Deze is een professionele, onpartijdige en onafhankelijke bemiddelaar die samen met u en ons aan een oplossing werkt. Mocht u contact met de klachtenfunctionaris willen opnemen, dan kunt u een e-mail sturen naar info@klachtenloket-zorg.nl.

Geschillencommissie
Voor het geval u er samen met uw klachtenfunctionaris en ons niet uitkomt, kunt u met de geschillencommissie contact opnemen. Deze commissie is een onafhankelijke organisatie die de gegrondheid van een klacht beoordeeld. Wanneer een geschil wordt ingediend, doet de commissie onderzoek naar de oorzaken van de klacht.
Plastische Chirurgie Dr. Ocampo heeft voor het behandelen van geschillen een overeenkomst gesloten met De Geschillencommissie Zorg. Meer informatie over de werkwijze van de De Geschillencommissie Zorg kunt u vinden op de website www.degeschillencommissiezorg.nl.